« strona główna

Program VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
i 7th Central European Congress on Obesity (CECON)

Kliczków, 12-14 września 2019r.

CZWARTEK 12.09.2019 r.

Godzina Punkt programu
15.00 - 17.00 KURS SCOPE - Sala Teatralna
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Nefropatia związana z otyłością
Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
Zaburzenia czynności tarczycy - kiedy interweniować?
Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb
Pacjent otyły czy pacjent z otyłością - dlaczego słowa mają tak duże znaczenie?
Dr hab. n. o zdrowiu Monika Bąk - Sosnowska
,
17.30- 18.30 Ceremonia otwarcia Zjazdu obejmująca przemówienia Prezesa PTBO i Prezesów zaproszonych towarzystw - Sala Dworska
18.30 - 19.30 Wykłady inauguracyjne - Sala Dworska

Diabetes mellitus: it is not only about sugar
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Obesity in art
Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

Piątek 13.09.2019 r.

Godzina Punkt programu
  Sala A - Biblioteka Sala B - Sala Teatralna Sala C - Sala Myśliwska
8.30-9.40 Facts and myths in factor of obesity development in children and adults
Chairmans:
Prof. dr hab. n. med.
Jerzy Chudek,
Prof. Volkan Yumuk


Childhood obesity prevention – is there a glimmer of hope?
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Małecka-Tendera (Poland)


Obesity in Hungary: trends and actions
Prof. Eszter Halmy (Hungary)

Facts and Myths about Obesity
Prof. Ketevan Asatiani (Georgia)

Fakty i mity na temat wpływu otyłości na przebieg ciąży
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med.
Błażej Męczekalski,
Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej


Czy rozpoznany zespół policystycznych jajników ma wpływ na ciążę i jej przebieg?
Prof. dr hab. n. med.
Violetta Skrzypulec – Plinta


Algorytm prowadzenia ciąży u pacjentki otyłej
Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Paszkowski

Fakty i mity o odchudzaniu i leczeniu otyłości
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski,
Prof. dr hab. n. med. Danuta Pupek-Musialik


Leczenie niefarmakologiczne otyłości - fakty i mity
Dr. hab. n. med. Lucyna Ostrowska,
Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański


Leczenie farmakologiczne otyłości - fakty i mity
Dr. hab. n. med. Lucyna Ostrowska
Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański


9.40-10.50 Obesity treatment

Chairmans:
Prof. Eszter Halmy,
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Małecka-Tendera

Barriers to obesity management in southern Europe
Prof. Volkan Yumuk (Turkey)

40-year experience in the management of obesity in Bulgaria.
Prof. Svetoslav Handjiev (Bulgaria)

Pharmacotherapy of obesity: the role of the new molecules
Prof. Teodora Handjieva-Darlenska (Bulgaria)

Co było pierwsze jajko czy kura? - czyli rzecz o czynności endokrynnej tkanki tłuszczowej

Przewodniczący:
Prof. dr hab.n. med.
Małgorzata Malczewska-Malec,
Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska

Fakty i mity na temat insulinooporności.
Prof. dr hab. n. med.
Magdalena Olszanecka-Glinianowicz


Fakty i mity na temat roli adipokin w patogenezie nadciśnienia tętniczego i jego powikłań
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

Fakty i mity na temat witaminy D w otyłości
Dr hab. n. med. Piotr Kocełak

SESJA SATELITARNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LIPIDOLOGICZNEGO
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak,
Dr hab. n. med. Marlena Broncel


Inhibitory PCSK9 w leczeniu zaburzeń lipidowych u osób otyłych
Dr hab. n.med. Marlena Broncel

Otyłość a zaburzenia lipidowe pacjentów lekarzy rodzinnych w świetle wytycznych Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz wyników badania LIPIDOGRAM2015.
Prof. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak10.50-11.10 Przerwa na kawę
11.10-12.20 After treatment - facts and myths
Chairmans:
Prof. Dana Mullerova,
Prof. Svetoslav Handjiev


Management of the post-bariatric surgery patients - what an internist needs to know?
Prof. dr hab. n. med.
Michał Holecki (Poland)


Diet as modifying factor of metabolic disorders in obesity
Prof. Dana Mullerova
(Czech Republic)


Therapy of NAFLD: An overview of non-pharmacological modalities.
Marek Rác, MD, PhD.
(Slovak Republic)


Czy będzie cudowna pigułka, czy należy inaczej spojrzeć na rolę farmakoterapii w leczeniu otyłości?
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med.
Bogusław Okopień,
Dr n. med. Marek Posobkiewicz


Miejsce terapii skojarzonej w leczeniu otyłości
Prof. dr hab. n. med.
Bogusław Okopień


Czy jest szansa na cudowną pigułkę na otyłość?
Dr hab. n. med. Marlena Broncel

Zawiedzione nadzieje w farmakoterapii wspomagającej leczenie otyłości – dlaczego?
Prof. dr hab. n. med.
Magdalena Olszanecka-Glinianowicz


SESJA SATELITARNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPORTOWEJ
Sport to zdrowie, ale czy zawsze i dla każdego? Czyli jak powinni ćwiczyć chorzy na otyłość
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier,
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba


Jak ćwiczyć i jak monitorować efekty treningu fizycznego u osób z otyłością?
Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu i leczeniu otyłości
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba

Wyklad sponsorowany firmy Nestle

Udział w programie „Lekkoatletyka Dla Każdego!” i jego oddziaływanie na parametry antropometryczne, zachowania żywieniowe, kompetencje społeczno-emocjonalne i sprawność fizyczną młodzieży
Dr inż. Katarzyna Zadka

12.20-13.20 Sesja sponsorowana Novo Nordisk
Miejsce liraglutydu w dawce 3 mg w nowoczesnym leczeniu otyłości
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Dr hab. Lucyna Ostrowska


Nowe możliwości farmakoterapii otyłości.
Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

Analogi GLP-1 a otyłość – efekt klasy czy właściwości cząsteczki?
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Liraglutyd 3 mg od patofizjologii do standardów terapeutycznych.
Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Liraglutyd okiem chirurga bariatry
Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
13.20-14.10 Przerwa na Lunch
w czasie lunchu sesje plakatowe
14.10-15.30 Oral presentation
Chairmans:
Prof. dr hab. n. med.
Michał Holecki,
Prof. dr hab. n. med.
Paweł Bogdański


Metabolic and bariatric surgery and its impact on comorbidities, metabolic parameters and weight loss in 3 years follow-up
Bohunicka L., Keher I.
(Slovak Republic)


Management of extremely obese patients through lifestyle modification (experiences from Slovakia)
Penesová A, Páleník M, Havranová A, Vlček M, Bajer B, Imrich R, Rádiková Ž. (Slovak Republic)

Non-invasive evaluation of liver fibrosis in obese patients as a part of their effective management
Belovičová M, Mašterová V, Matula P. (Slovak Republic)

Wykład Sponsorowany przez "Fundację Aktywność Fizyczna i Zdrowie"

Aktualizacja stanowiska dotyczącego niskokalorycznych substancji słodzących
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka - Glinianowicz

Sesja sponsorowana - PRO.MED.PL
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek, Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska


Od otyłości do NAFLD i zespołu metabolicznego – okiem patofizjologa i klinicysty
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz


Otyłość a choroby wątroby? – Aktualny stan wiedzy.
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

Wykład sponsorowany - Seca

Bioimpedancja w codziennej praktyce klinicznej
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka – Glinianowicz

15.30-16.40 Metabolic Surgery in Central Europe
Chairmans:
Prof. Ketevan Asatiani


Partial jejunocolic diversion as an alterantive to partial jejunoileal diversion. Prelimininary results.
Prof. Pavol Holeczy
(Slovac Republic),
Bužga M., Macháčková J., Bolek M.


Crossroad to change views on obesity and its treatment?.
Martin Fried (Czech Republic)

Bariatric surgery in Poland against the background of Europe
Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł (Poland)

Fakty i mity o roli genów w rozwoju otyłości
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Małecka-Tendera,
Prof. dr hab. n. med.
Marek Bolanowski


Czy epigenetyka może tłumaczyć epidemię otyłości ?
Dr hab. n. med.
Małgorzata Malczewska-Malec


Wykorzystanie testów genetycznych w praktyce leczenia otyłości
Prof. dr hab. n. med. Iwona Wybrańska

SESJA SATELITARNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIODIABETOLOGICZNEGO

Fakty i mity na temat powikłań kardiodiabetologicznych otyłości
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Danuta Pupek-Musialik
Prof. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski


Kardiomiopatia cukrzycowa -narastający problem kliniczny
Prof. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski

Homocysteina jako czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca
Prof. dr hab. n. med. Danuta Pupek- Musialik

Jak skutecznie zmniejszyć ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u otyłych pacjentów z cukrzyca typu 2 - fakty i mity
Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

16.40-17.50 Diety – fakty i mity
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Stachowska,
Prof. dr hab. n. med.
Paweł Bogdański


Kiedy w leczeniu otyłości dieta jest mitem a kiedy faktem?
Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

Przyczyny trudności w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów terapii dietetycznej otyłości
Dr n. med. Magdalena Białkowska

Czy faktycznie obesogeny są tylko mitem?
Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

SESJA SATELITARNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ
Fakty i mity na temat wpływu otyłości na rozwój powikłań endokrynologicznych i płodność u kobiet

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Jan Komorowski,
Prof. dr hab. n. med. Marek BolanowskiFakty i mity w terapii otyłych kobiet z PCOS
Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej

Świadomosc konsekwencji otyłości dla wystepowania problemow ginekologiczno-położniczych
Prof. dr hab. n. med. Błażej Męczekalski

17.50-18.10 Przerwa kawowa
18.10-19.20 Suplementy diety w leczeniu otyłości – co powinniśmy wiedzieć?
Przewodniczący:
Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska,
Dr n. med. Elżbieta Tomiak


Suplementy diety w drodze po zdrowie i sylwetkę
Dr n. med. Marek Posobkiewicz

Wykład sponsorowany - Kogen

Wpływ tkanki tłuszczowej wisceralnej jako czynnik rozwoju chorób nowotworowych oraz wpływ Oligonolu (Oligo-Elite) na jego redukcję na podstawie badań naukowych.
Dr inż. Katarzyna Okręglicka

SESJA SATELITARNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGICZNEGO
Fakty i mity na temat przyczyn i powikłań endokrynologicznych otyłości

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Błażej Męczekalski,
Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej

Otyłość a choroby tarczycy.
Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

Zespół metaboliczny jako maska zespołu Cushinga
Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski

Mikrobiom jelitowy a zespół metaboliczny w ołyłosci
Prof. dr hab. n. med. Jan Komorowski

Interpretacja wyników badań hormonalnych u osób otyłych
Dr n. med. Alina Kuryłowicz

Sobota 14.09.2019 r.

Godzina Punkt programu
  Sala A - Biblioteka Sala B - Sala Teatralna Sala C - Sala Mysliwska
9.00-10.10 Sesja satelitarna Sekcji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej PTBO i Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Leczenie chirurgiczne – fakty i mity część I


Rozwój chirurgii bariatrycznej na przełomie wieków na podstawie doświadczeń własnych.
Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Paśnik,
Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł


Współczesna rola chirurgii w leczeniu cukrzycy
Prof. dr hab. n. med.
Wiesław Tarnowski


SESJA SATELITARNA KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE Założenia i realia leczenia otyłości w praktyce lekarza rodzinnego
Przewodniczący:
Dr hab. n. hum., Dr n. med. Michał Skrzypek


Aktualizacja zasad postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego - kluczowe zagadnienia dla lekarza praktyka
Dr n. med. Elżbieta Tomiak

Jak brak śniadania sprzyja otyłości i przyśpiesza rozwój cukrzycy typu 2?
Dr n. med. Wiesława Fabian

Zachowania żywieniowe Polaków a społeczne nierówności w zdrowiu: analiza socjologiczno-medyczna
Dr hab. n. hum., Dr n. med. Michał Skrzypek

SESJA SATELITARNA SEKCJI PREWENCJI I EPIDEMIOLOGII POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
Fakty i mity na temat otyłych pacjentów w praktyce kardiologicznej

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski,
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk


Czynniki psychospołeczne, a otyłość
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk

Wyniki leczenia ChUK u osób otyłych
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i diagnostyka ChUK u osób otyłych
Dr hab. n. med. Maciej Haberka

 

10.10-11.40 Sesja sponsorowana - Bausch Health
Pokonaj układ nagrody - Naltrekson/Bupropion w leczeniu nadwagi i otyłości
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska


Kiedy otyły pacjent chce, a nie potrafi – jak mu pomóc farmakologicznie?
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Otyły pacjent z cukrzycą typu 2, który chce a nie potrafi?
Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

Otyły pacjent z nadciśnieniem i zaburzeniami lipidowymi, który chce a nie potrafi?
Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Jak pomóc pacjentowi przed i po operacji bariatrycznej, kiedy apetyt jest silniejszy niż wola?
Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
11.40-12.00 Przerwa na kawę
12.00-13.20 Sesja satelitarna Sekcji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej PTBO i Towarzystwa Chirurgów Polskich Leczenie chirurgiczne – fakty i mity część II
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med.
Wiesław Tarnowski,
Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł


„Operacje bariatryczne” Prezentacje wideo dla obesitologów wraz z komentarzem.
Dr n. med. Krzysztof Kaseja,
Lek. Bartosz Kowalewski,
Dr n. med. Michał Duchnik


Organizacja dnia pracy ośrodka chirurgii bariatrycznej
Dr hab. n. med. Łukasz Kaska,
Dr hab. n. med. Monika
Proczko-Stepaniak,
Dr hab. n. med. Pieter Stepaniak


Wykład sponsorowany - Fitforme
Zoperwoałem się...i co dalej. Rola Suplementacji po chirurgicznym leczeniu otyłości.
Dr n. med. Marta Stankiewicz

Jak może wyglądać chirurgia bariatryczna w przyszłości
Prof. dr hab. n. med.
Stanisław Głuszek


SESJA SATELITARNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

Fakty i mity o czynnikach ryzyka i powikłaniach otyłości w wieku rozwojowym
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Małecka-Tendera,
Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur


Moja córka nie może schudnąć, bo ma po mnie policystyczne jajniki
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Małecka-Tendera


Ta otyłość u mojego dziecka to na pewno przez te leki na astmę i antybiotyki
Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

Mój syn ma dużo ruchu i nie je fast-foodów - to u niego musi być dziedziczne po teściowej
Dr hab. n. med. Paweł Matusik

Fakty i mity na temat udziału psychiki w rozwoju otyłości
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki, Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska


Fakty i mity na temat przyjemności jedzenia u osób z nadmierną masą ciała
Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska
Wykład sponsorowany - Żywiec Zdrój
Struktura spożycia napojów wśród osób dorosłych w Polsce - najnowsze dane.

Dr n. med. Agnieszka Jarosz

13.20-13.50 Uroczyste zamknięcie zjazdu – podziękowania, wręczenie dyplomów
13.50-14.50 Przerwa na lunch
15.00-16.00 Walne zgromadzenie członków PTBOPROGRAM NIEMERYTORYCZNY

12.09.2019 godzina 19.30-22.00 Występ muzyczny oraz kolacja, dla osób, które wykupią bilet wstępu w kwocie 70 PLN
13.09.2019 godzina 20.00 Biesiada Rycerska, w którym wezmą udział osoby, które dodatkowo wykupią bilet wstępu w kwocie 150 PLN

Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry

Jesteś 31062 Gościem na naszej stronie.